Identitat (aragonesa) i llengua (catalana)

Fer pedagogia respecte a la qüestió lingüística i sociopolítica aragonesa té en el context actual una importància cabdal. Fer pedagochía respeutive a la custión lingüistica y soziopolitica aragonesa tiene en o contesto autual una importanzia capital. Hacer pedagogía respecto a la cuestión lingüística y sociopolítica aragonesa tiene en el contexto actual una importancia capital.

Identitat (aragonesa) i llengua (catalana)
Foto: J.L. Boix Guardiola en Grup Belmonte de San José

Així deia el titular de la notícia en un conegut diari aragonés a principis del mes de maig: “Arranquen la retolació en català de dos senyals de trànsit en el Baix Aragó”. No obstant això, no era el primer acte vandàlic que rebien eixos senyals, ja que prèviament havien sigut ruixades abundantment amb esprai amb l'objectiu d'esborrar la denominació de les localitats de Canyada de Beric i Bellmunt de Mesquí. No contents amb esborrar la denominació, els valents vàndals van decidir anar un pas més enllà i eliminar qualsevol vestigi de la llengua catalana en aquell trosset del Baix Aragó i van eliminar físicament l'emplafonat metàl·lic en el qual es podien llegir les denominacions històriques i pròpies de les localitats.

He de confessar que després de llegir la notícia em va vindre al capdavant cert paral·lelisme -salvant les distàncies, òbviament- amb la conducta mafiosa de la ‘Ndraghenta calabresa. I m'explique. El modus operandi de la màfia calabresa estava basat a sotmetre als seus represaliats a una doble condemna. D'una banda, torturaven i assassinaven a tots aquells que s'oposaven als seus interessos. I una vegada morts, maltractaven públicament els cossos inerts de les seues víctimes abans de fer-los desaparéixer definitivament. Fins i tot, de vegades, els cossos desmembrats servien de menjar per als animals, que no deixaven cap evidència del que allí havia succeït. Així aconseguien una doble condemna per a les famílies de les seues víctimes. Al dolor per la pèrdua dels seus sers estimats, se sumava l'angoixa i desesperació que generava el fet de no saber amb exactitud quina cosa els havia succeït. Salvant les distàncies de fons, però amb certes similituds en la forma d’actuació dels vàndals, eixos van actuar a l'estil calabrés. No es van conformar amb esborrar amb esprai la denominació del cartell, sinó que van decidir eliminar qualsevol vestigi físic de l'emplafonat metàl·lic referent a les denominacions en català. Sense cos, no hi ha delicte.

A algunes aragoneses, est tipus de conductes no ens agafa per sorpresa. De fet, estem tan acostumades que hem hagut de naturalitzar-les d'alguna manera per una qüestió de salut mental. No obstant això, naturalitzar eixos actes de discriminació no significa obviar-los ni restar-los importància. De cap de les maneres. Potser ha arribat el moment de parlar obertament, sense prejudicis ni estereotips interessats, del fet de ser aragonés i parlar català.

Perquè molts aragoneses així som i així ho sentim. I tot això, sense que ningú ens haja ensenyat que això és així de manera natural i que no hi ha res de dolent en eixa doble vessant. Al contrari, moltes i molts hem hagut de construir i encaixar la nostra identitat aragonesa amb la nostra llengua catalana de manera autodidacta, via assaig-error. A camins, amagant-nos per a evitar preguntes o mirades incòmodes i, altres voltes, simplement acatxant el cap davant d’estos actes de discriminació lingüística constants. Per desgràcia, ningú ens ha ensenyat a encaixar l'element lingüístic dins del cresol identitari. Ni els nostres governs, ni els nostres conciutadans castellanoparlants, ni els nostres veïns valencians i catalans amb els quals compartim una història i una llengua. És cert que eixos últims, de vegades, tampoc han facilitat molt la tasca, sinó tot el contrari. Plantar la bandera lingüística i enarborar-la amb proclames polítiques i identitàries excloents en la seua guerra de trinxeres amb Madrid, li ha fet un mal servei a la llengua catalana, patrimoni comú de tots i no sols d'alguns.

Però el fet que a Aragó parlem català és una realitat centenària difícil d'amagar, per molts senyals que ratllen, que arranquen o per molt LAPAPYP, LAPAO o qualsevol altre eufemisme utilitzat per a evitar dir el que és: català.

I és que l’Aragó és un territori lingüísticament plural en el qual a més del castellà, la llengua aragonesa i la llengua catalana han sigut i són les nostres llengües pròpies des de fa segles. I si ningú posa remei -encara que els vàndals estan en això, tranquils- podria aventurar-me a conjecturar que ho continuaran sent durant uns quants segles més. De fet, molt abans que la llengua castellana fora majoritària a Aragó i s'elevara a icona arquetípica per ser etiquetat com un bon aragonés, el català i l'aragonés ja eren les nostres llengües. És més, eren les llengües emprades no sols en les Corts Generals d'Aragó, sinó també per la cancelleria real, que les usava de manera institucional i oficial. Els propis registres de cancelleria ja van posar de manifest allà pel segle XIV el caràcter plurilingüe d'Aragó, cosa que avui algunes conservem com un autèntic tresor i és uns dels gèrmens de la identitat aragonesa.

Arribat a eix punt, és inevitable preguntar-se què significa ser aragonés i aragonesa. La resposta no és fàcil. Potser ho determina el mostrar devoció a la Verge del Pilar, o admirar el riu Ebre al seu pas per Saragossa, o escoltar a Labordeta i La Bullonera, o estiuejar als Pirineus -o al poble, o a Salou-, o menjar ternasco amb rasmia o conéixer la famosa i rellevant sentència de Ens, que som tant com vós i tots junts més que vós, us fem rei d'Aragó, si jureu els furs i si no, no. Potser consisteix en totes estes coses o en alguna d'elles, però si ser aragonés significa venerar a la Verge del Pilar, escoltar mà en pit a Labordeta i estiuejar entre Biescas i Salou, segurament la majoria de les nostres lectores no se senten identificades en est aragonesisme precuinat i enllaunat. O potser ser aragonesa sigue una mica més complex que això, no?

El que hi ha darrere de l'acte vandàlic que ens ha servit de pretext per a parlar de llengua catalana i identitat aragonesa, és una concepció identitària uniforme, rígida i impermeable. Eixos tipus de concepcions va tindre sentit fins més enllà de l'Edat Mitjana i l'Edat Moderna com a mecanisme de pervivència i supervivència social en un entorn hostil. Però en ple segle XXI, amb un món completament globalitzat i interconnectat, mantindre una visió identitària de compartiment estanc és un suïcidi, com a individus i també com a societat. Al cap i a la fi, la identitat no és més que una cosmovisió compartida per un grup social. Esta visió tindrà uns denominadors comuns, però també tindrà vectors laterals i particulars a alguns subgrups que no han de ser compartits per tot el teixit social. La identitat ha de mantindre una certa unitat dins de la diversitat i ha de tindre un cert grau de permeabilitat. En cas contrari, la desafecció gradual dels grups que integren valors i principis no comuns a tots estarà garantida. I totes aquelles accions, decisions i actes que per acció o omissió afavorisquen una visió rígida i estanca de la identitat com a poble, l'única cosa que fan és generar desarrelament per part dels grups socials situats en la perifèria identitària.

I en això, en entendre la identitat com una cosa diversa sense perdre la condició d'unitat, les aragoneses que tenim com a llengua materna la catalana som unes expertes. Això és així perquè hem hagut de desenvolupar mecanismes de preservació de la llengua, d'una banda, i de sentiment de pertinença a Aragó, per un altre. I tots dos elements són vitals. El primer, perquè configura part de la nostra identitat personal i modela el nostre pensament: pensem amb paraules i amb un idioma en concret. Mentre que el segon ens fa partícips d'una concepció de món compartida, generant arrelament, oferint seguretat i projectant futur.

Per això, fer pedagogia respecte a la qüestió lingüística i sociopolítica aragonesa té en el context actual una importància cabdal. No crec que exagere si dic que la supervivència de la societat aragonesa està en joc. La vertadera sobirania popular de cada poble radica en el fet que els elements principals que sustenten eixa cosmovisió compartida del món, eixa visió comuna i comunitària no entren en contradicció en altres elements identitaris minoritaris. És prioritari trobar punts d'unió i eliminar els de fricció amb els diferents elements que ens identifiquen com a aragoneses i aragonesos per garantir una identitat amb un ampli ventall social i amb un alt grau d'identificació. I això s'aconsegueix entenent que els processos i les realitats lingüístiques no predeterminen les identitats. En tot cas, com a aragoneses hauríem de reivindicar la llengua catalana com a patrimoni aragonés en comptes de deixar-ho en mans d'uns altres. Si les llengües hagueren sigut igual d'importants que els béns de Sixena, ens lluiria més el pèl. Però en les llengües no hi ha soroll mediàtic, no hi ha emoció visceral, no hi ha desraó ni un enemic en el qual focalitzar la nostra ira o la nostra incompetència per no haver tingut cura de part de la nostra pròpia identitat.

Pero sempre hi ha hagut interessos en part del ventall polític, especialment a la dreta de l'espectre, que tendixen i espenten cap a la uniformitat social. La negació de la multiplicitat d'una mateixa identitat entronca amb un sistema capitalista interessadament uniforme -i neoliberal i de masses, afegiria jo- que conduix cap a un pensament únic. Est és més fàcil de manipular i, per extensió, resulta més senzill crear opinions majoritàries favorables a uns interessos econòmics que ostenten una posició de poder respecte a la resta de la societat. En aquest context, tot el que sigue diversitat, pluralitat o pensament divergent va en contra de fomentar un pensament únic dominant i, per tant, atempta contra els interessos econòmics de part de l'establishment.

I per a la nostra desgràcia, l'estat espanyol s’ha conformat al voltant d'un nucli central de poder com és Madrid i uns corrents de contrapoder situades sempre en la perifèria peninsular: Catalunya, Euskadi, Comunitat Valenciana, Navarra, etc. I enmig d'aquestes forces i jocs de poder ens hem trobat les aragoneses i aragonesos. Situats estratègicament entre diferents actors i forces, hem sigut utilitzats sistemàticament i de forma molt especial per l'estat central com a punta de llança de l'espanyolisme més arcaic i caciquil enfront dels nostres veïns catalans.

I encara que alguns arranquen cartells, uns altres devem i volem pensar que, a les portes d'uns comicis electorals, cal esperar d'una societat sana i democràtica com és l'aragonesa, que el fet de valorar les propostes polítiques sota l'òptica del respecte al nostre patrimoni lingüístic siga alguna cosa a tindre en compte. Encara que res més lluny de la realitat. Les propostes a nivell lingüístic són escasses i en tot cas estan molt polaritzades. Algun programa (de fet, un únic programa) afronta de manera valenta la conservació i el foment del nostre patrimoni lingüístic, cridant a les llengües pel seu nom -aragonés i català- i introduint l'oficialitat dins del debat polític. Uns altres, l'única cosa que pretenen és demonitzar i acabar amb el nom de les nostres llengües pròpies. Però la major desgràcia és que la majoria de programes polítics passen de puntetes o ometen qualsevol referència explícita a les llengües pròpies d'Aragó, començant per la seua denominació.

Mentre en altres territoris amb llengües pròpies, sense ser eixes oficials com és el cas d’Asturies, la utilització d'aquestes s'entén com un valor positiu i de respecte i identificació de la idiosincràsia particular del territori, a l’Aragó haurem de continuar esperant mentre l'assumpte es debatisca entre Lambán i Azcón. I en est escenari, diu molt més -entengue's, en sentit negatiu- la indiferència dels teus aliats que el propi menyspreu dels teus adversaris. I qui vol enemics tenint a Lambán en el Govern? Doncs això.

En democràcia, el vertader exercici de poder no consistix a imposar el teu programa polític a través de la força que t'han donat les urnes, sinó d'integrar i incloure en l'exercici del teu govern les diferents cosmovisions dins de l'opció política majoritària. En cas contrari, es corre el risc que les posicions polítiques minoritàries polaritzen el seu discurs i actuen de manera anàloga quan esdevinguen en posicions majoritàries. Eix fet, a mitjà i llarg termini crea discursos i polítiques impositives, basades en la força i l'estupidesa, en comptes de polítiques dialogades i consensuades a partir de la reflexió i la cessió de posicions. Tot això, a fi de garantir de manera efectiva el lliure exercici dels nostres drets com a ciutadans i ciutadanes. I Lambán serà moltes coses, però no és un president valent. Ni tampoc ho serà Azcón, si es dona el cas.

Però al Cèsar lo que és del Cèsar. Al llarg d'aquests últims vuit anys i dues legislatures, el Govern d'Aragó ha comptat amb una Direcció General de Política Lingüística, comandada per CHA que, amb escassos recursos econòmics i materials i sota estreta vigilància socialista, ha aconseguit elevar a rang d’“Important” el nostre patrimoni lingüístic. Tant de bo que després dels comicis del diumenge, a la llengua catalana i a l'aragonesa se'ls etiquete com a “assumpte urgent”, perquè Aragó s'ho mereix.

Potser així, algunes aragoneses no haguem d'abandonar la nostra terra per veure reconeguts els nostres drets lingüístics més bàsics.

O potser així posem a Aragó en el centre d'interés de les nostres polítiques i deixem a Madrid i Barcelona a la nostra perifèria.

Identitat (aragonesa) i llengua (catalana)
Foto: Grup Paraules del Matarranya

[ara] Identidat (aragonesa) y luenga (catalana)

Asinas rezaba o titular d'a notizia en un renombrau diario aragonés a primers d'o mes de mayo: “Rancan a retulazión en catalán de dos siñals de trafico en o Baxo Aragón”. Manimenos, no yera o primer auto vandalico que rezibiban istos siñals, ya que previamén yeran estau ruxadas abundanmén con spray con l'obchetivo de esborrar o nombramiento d'as localidaz de Canyada de Beric y Bellmunt de Mesquí. No contentos con esborrar o nombre, os valiens vandalos determinoron de dar un trango más enta allá y eliminar cualsequier vestichio d'a luenga catalana en aquel trozet d'o Baxo Aragón y eliminoron fisicamén o panelado metalico en o cual se podeban leyer as denominazions istoricas y propias d'as localidaz.

He de confesar que dezaga de leyer a notizia me venió a la cabeza zierto paralelismo -salvando as distanzias, obviamén- con o prozeder mafioso d'a ‘Ndraghenta calabresa. Y m'esplico. O modus operandi d'a mafia calabresa yera basau en sozmeter a os suyos represaliaus a una dople condena. Por un costau, torturaban y asasinaban a toz aquels que s'oponeban a os suyos intreses. Y una vez muertos, maltrataban publicamén os cuerpos inertes d'as suyas victimas antis de fer-los desaparexer definitivamén. En ocasions, os cuerpos escuarterizaus serviban de comida ta os animals, que no dixaban garra evidenzia d'o que allí eba suzediu. Asinas conseguiban una dople condena ta las familias d'as suyas victimas. A la dolor por a perduga d'os suyos sers quiestos, se sumaba l'angunia y desespero que cheneraba a inzertidumbre de no saber con exautitut qué les eba suzediu. Salvando as distanzias de fundo, pero con bellas similituz en o prozeder d'os vandalos, istos autuoron a o estilo calabrés. No s'aconformoron con esborrar con spray a denominazión d'o cartel, sino que dezidioron eliminar cualsequier vestichio fisico d'o panelado metalico referén a os nombramientos en catalán. Sin de cuerpo, no bi ha delito.

A cualques aragonesas, iste tipo de conductas no nos pilla por sospresa. De feito, somos tan gosadas que emos abiu de naturalizar-las de bella traza por una custión de salut mental. Manimenos, naturalizar istos autos de discriminazión no significa obviar-los ni restar-les importanzia. De garra traza. Talmén aiga plegau l'inte de fablar ubiertamén, sin de prechudizios ni estereotipos intresatos, d'o feito d'estar aragonés y fablar catalán. Porque muitas aragonesas asinas somos y asinas lo sentimos. Y tot ixo, sin que no dengún nos aiga mostrau que isto ye asinas de traza natural y que no i hai pon de malo en ixo. A o contrario, muitas y muitos emos abiu de construyir y encaxar a nuestra identidat aragonesa con a nuestra luenga catalana de forma autodidacta, vía asayo y error. En ocasions, amagando-nos ta evitar preguntas u uelladas incomodas y, atras vezes, simplamén acachando a cabeza debán d'autos de discriminazión lingüistica cutianos. Por desgrazia, no dengún nos ha amostrau a encaxar o elemento lingüistico dintro d'o crisol identitario. Ni os nuestros gubiernos, ni os nuestros conziudadanos castellanofablans, ni os nuestros vezins valenzianos y catalans con os cuals compartimos una istoria y una luenga. No cal dezir que istos zaguers, en ocasions, tampoco no han fazilitau guaire a fayena, sino tot lo contrario. Plantar a bandera lingüistica y enarbolar-la con proclamas politicas y identitarias en a suya guerra de trincheras con Madrit, li ha feito una flaca favor a la luenga catalana, patrimonio común de toz y no nomás que de beluns.

Pero o feito de que en Aragón fablemos catalán ye una realidat zentenaria difizil d'amagar, por muitos siñals que rayen u ranquen u por muito LAPAPYP, LAPAO u cualsequier atro eufemismo utilizau ta privar de dezir lo que ye: catalán.

Y ye que Aragón ye un territorio lingüisticamén plural en o cual, amás d'o castellano, a luenga aragonesa y a luenga catalana son estadas y son as nuestras luengas propias dende fa sieglos. Y si dengún no mete remeyo -anque os vandalos son en ixo, tranquilos- podría aventurar-me a barruntar que lo seguirán estando entre uns cuantos sieglos más. De feito, muito antis de que a luenga castellana estase mayoritaria en Aragón y s'elevase a icono arquetipico ta estar considerau como un buen aragonés, o catalán y l'aragonés ya yeran as nuestras luengas. Ye más, yeran as luengas emplegadas no nomás que en as Corz Chenerals d'Aragón, sino tamién por a canzillería real, que las usaba de traza instituzional y ofizial. Os propios rechistros de canzillería ya metioron de manifiesto allá por o sieglo XIV o carauter plurilingüe d'Aragón, bella cosa que a día de uei belunas conservamos como un autentico tresoro y ye uns d'os chermens d'a identidat aragonesa.

En plegar a iste punto, ye inevitable preguntar-se qué significa estar aragonés y aragonesa. A respuesta no ye fazil. Talmén lo determine l'amostrar devozión a la Virchen d'o Pilar, u almirar o río Ebro a o suyo paso por Zaragoza, u escuitar a Labordeta y A Bullonera, u veraniar en os Pireneus -u en o lugar, u en Salou-, u minchar tarnasco con rasmia u conoxer a famosa y releván sentenzia de Nos, que somos tanto como vos y toz chuntos más que vos, tos femos rei d'Aragón, si churaz os fueros y si no, no. Talmén consista en totas ixas cosas u en beluna d'ellas, pero si estar aragonés significa venerar a la Virchen d'o Pilar, escuitar mano en peito a Labordeta y veraniar entre Biescas y Salou, seguramén a mayoría d'as nuestras leutoras no se sientan identificadas con iste aragonesismo precozinau y enlatau. U talmén estar aragonesa siga bella cosa más complexa que ixo, no?

O que subchaze zaga de l'auto vandalico que nos ha serviu de desincusa ta fablar de luenga catalana y identidat aragonesa, ye una conzepzión identitaria uniforme, richida y impermiable. Iste tipo de conzepzions tenió sentiu dica dillá d'a Edat Meya y a Edat Moderna como mecanismo de pervivenzia y supervivenzia sozial en un entorno ostil. Pero en pleno sieglo XXI, con un mundo completamén globalizau y interconeutau, mantener una visión identitaria de trestallo estanco ye un suizidio, como individuos y tamién como soziedat. A la fin y a o cabo, a identidat no ye más que una cosmovisión compartida por un grupo sozial. Ista visión tendrá uns denominadors comuns, pero tamién tendrá veutors laterals y particulars a cualques subgrupos que no han d'estar compartius por tot o grupo sozial. A identidat ha de mantener bella unidat dintro d'a diversidat y ha de tener bel grau de permeabilidat. En causo contrario, a desafezión gradual d'os grupos que integran valors y prenzipios no comuns a toz será guarenziada. Y totas aquellas azions, dezisions y autos que por azión u omisión afavoreixcan una visión richida y estanca d'a identidat como pueblo, lo unico que fan ye chenerar desapego por parte d'os grupos sozials situaus en a periferia identitaria.

Y en ixo, en entender a identidat como bella cosa diversa sin perder a condizión d'unidat, as aragonesas que tenemos como luenga materna a catalana somos unas espiertas. Isto ye asinas porque emos abiu de desembolicar mecanismos de preservazión d'a luenga, por un costau, y de sentimiento de pertenenzia a Aragón, por unatro. Y toz dos elementos son vitals. O primer, porque configura parte d'a nuestra identidat personal y moldía o nuestro pensamiento: pensamos con palabras y con una luenga en concreto. Mientres que o segundo nos fa partizipes d'una conzepzión de mundo compartida, chenerando arradigo, ofrindo seguranza y proyeutando esdevenidero.

Por ixo, fer pedagochía respeutive a la custión lingüistica y soziopolitica aragonesa tiene en o contesto autual una importanzia capital. No creigo que desachere si digo que a supervivenzia d'a soziedat aragonesa ye en chuego. A verdadera soberanía popular de cada pueblo radica en que os elementos prenzipals que sustienen ixa cosmovisión compartida d'o mundo, ixa visión comuna y comunitaria no dentren en contradizión con atros elementos identitarios minoritarios. Ye prioritario trobar puntos d'unión y eliminar os de frizión con os diferens elementos que nos identifican como aragonesas y aragoneses ta guarenziar una identidat con un amplo ventallo sozial y con un altero grau d'identificazión. Y ixo se consigue entendendo que os prozesos y as realidaz lingüisticas no predeterminan as identidaz. En tot causo, como aragonesas abríanos de reivindicar a luenga catalana como patrimonio aragonés en cuentas de dixar-lo en manos d'otris. Si as luengas esen estau igual d'importans que os biens de Sigena, unatro gallo nos cantaría. Pero en as luengas no bi ha rudio mediatico, no bi ha emozión viszeral, no bi ha irrazionalidat ni un enemigo en o cual focalizar a nuestra carraña u a nuestra incompetenzia ta aber teniu cura de parte d'a nuestra propia identidat.

Siempre bi ha abiu intreses en parte d'o ventallo politico, espezialmén a la dreita d'o espeutro, que tenden y empentan ta la uniformidat sozial. A negazión d'a multiplizidat d'una mesma identidat entronca con un sistema capitalista intresadamén uniforme -y neoliberal y de masas,adibiría yo- que conduz ta o pensamiento unico. Iste ye más fazil de manipoliar y, por estensión, resulta más senzillo crear opinions mayoritarias favorables a uns intreses economicos que ostentan una posizión de poder respeutive a la resta d'a soziedat. En iste contesto, tot lo que siga diversidat, pluralidat u pensamiento diverchén va en cuentra de fomentar un pensamiento unico dominán y, por tanto, atenta cuentra os intreses economicos de parte d'o establishment.

Ta la nuestra desgrazia, o estau español s'ha conformau arredol d'un nuclio zentral de poder como ye Madrit y unas corriens de cuentrapoder situadas perén en a periferia peninsular: Catalunya, Euskadi, Comunitat Valenziana, Nafarroa, etc. Y en meyo d'istas fuerzas y chuegos de poder nos emos trobau as aragonesas y aragoneses. Situaus estratechicamén entre diferens autors y fuerzas, somos estau utilizaus sistematicamén y de traza mui espezial por o estau zentral como punta de lanza d'o españolismo más arcaico y caziquil fren a os nuestros vezins catalans.

Y anque beluns rancan cartels, atros emos de y queremos pensar que, a las puertas d'uns comizios eleutorals, cabe asperar d'una soziedat sana y democratica como ye l'aragonesa, que o feito d'avaluar as propuestas politicas baixo a optica d'o respeto a o nuestro patrimonio lingüistico siga bella cosa a tener en cuenta. Anque cosa más luen d'a realidat. As propuestas a libel lingüistico son escasas y en tot causo son muito polarizadas. Bel programa (se leiga: un programa) afronta de traza valién a conservazión y o fomento d'o nuestro patrimonio lingüistico, clamando a las luengas por o suyo nombre -aragonés y catalán- y ficando a ofizialidat dintro d'o debate politico. Otris, lo unico que pretenden ye demonizar y rematar con o nombre d'as nuestras luengas propias. Pero a mayor desgrazia ye que a mayoría de programas politicos pasan de puntetas u omiten cualsequier referenzia esplizita a las luengas propias d'Aragón, prenzipiando por a suya denominazión.

Mientres en atros territorios con luengas propias, sin estar istas ofizials como ye o causo d'Asturias, o emplego d'istas s'entiende como una valor positiva y de respeto y identificazión d'a idiosincrasia particular d'o territorio, en Aragón abremos de seguir asperando entre que l'asunto se debata entre Lambán y Azcón. Y en iste eszenario, diz muito más -s'entienda, en sentiu negativo- a indiferenzia d'os tuyos aliaus que o propio disprezio d'os tuyos adversarios. Y quí quiere enemigos tenendo a Lambán en o Gubierno? Pus ixo.

En democrazia, o verdadero exerzizio d'o poder no consiste en imposar o tuyo programa politico a traviés d'a fuerza que t'han dau as urnias, sino d'integrar y incluyir en l'exerzizio d'o tuyo gubierno as diferens cosmovisions dintro d'a opzión politica mayoritaria. En causo contrario, se corre o risque de que as posizions politicas minoritarias polarizen o suyo descurso y autúen de traza analoga cuan esdeviengan en posizions mayoritarias. Iste feito, a meyo y largo plazo crea descursos y politicas impositivas, basadas en a fuerza y a estupidez, en cuentas de politicas dialogadas y consensuadas a partir d'a reflesión y a zesión de posizions. Tot ixo, en intrés de guarenziar de forma efeutiva o libre exerzizio d'os nuestros dreitos como ziudadanos y ziudadanas a o mayor porzentache posible d'a soziedat. Y Lambán será muitas cosas, pero no ye un presidén valién. Ni tampoco no lo será Azcón, si se da o causo.

Pero a o Zésar lo que ye d'o Zésar. A lo largo d'istos zaguers ueito años, dos lechislaturas, o Gubierno d'Aragón ha contau con una Direzión Cheneral de Politica Lingüistica que, con escasos recursos economicos y materials y baixo estreita vichilanzia sozialista, ha conseguiu elevar a rango de “Importán” o nuestro patrimonio lingüistico. Sisquiera que dezaga d'os comizios d'o domingo, a la luenga catalana y a l'aragonesa se les etiquete como “asunto urchén”, porque Aragón lo se merexe.

Talmén asinas, cualques aragonesas no aigamos d'albandonar a nuestra tierra ta veyer reconoxius os nuestros dreitos lingüisticos más basicos.

U talmén asinas metamos a Aragón en o zentro d'intrés d'as nuestras politicas y dixemos a Madrit y Barzelona en a nuestra periferia.

[cas] Identidad (aragonesa) y lengua (catalana)

Así rezaba el titular de la noticia en un renombrado diario aragonés a principios del mes de mayo: “Arrancan la rotulación en catalán de dos señales de tráfico en el Bajo Aragón”. No obstante, no era el primer acto vandálico que recibían estas señales, ya que previamente habían sido rociadas abundantemente con spray con el objetivo de borrar la denominación de las localidades de Canyada de Beric y Bellmunt de Mesquí. No contentos con borrar la denominación, los valientes vándalos decidieron dar un paso más allá y eliminar cualquier vestigio de la lengua catalana en aquel trocito del Bajo Aragón y eliminaron físicamente el panelado metálico en el que se podían leer las denominaciones históricas y propias de las localidades.

He de confesar que tras leer la noticia me vino a la cabeza cierto paralelismo -salvando las distancias, obviamente- con el proceder mafioso de la ‘Ndraghenta calabresa. Y me explico. El modus operandi de la mafia calabresa estaba basado en someter a sus represaliados a una doble condena. Por un lado, torturaban y asesinaban a todos aquellos que se oponían a sus intereses. Y una vez muertos, maltrataban públicamente los cuerpos inertes de sus víctimas antes de hacerlos desaparecer definitivamente. En ocasiones, los cuerpos desmembrados servían de comida para los animales, que no dejaban evidencia alguna de lo que allí había sucedido. Así conseguían una doble condena para las familias de sus víctimas. Al dolor por la pérdida de sus seres queridos, se sumaba la angustia y desesperación que generaba la incerteza de no saber con exactitud qué les había sucedido. Salvando las distancias de fondo, pero con ciertas similitudes en el proceder de los vándalos, estos actuaron al estilo calabrés. No se conformaron con borrar con spray la denominación del cartel, sino que decidieron eliminar cualquier vestigio físico del panelado metálico referente a las denominaciones en catalán. Sin cuerpo, no hay delito.

A algunas aragonesas, este tipo de conductas no nos coge por sorpresa. De hecho, estamos tan acostumbradas que hemos tenido que naturalizarlas de algún modo por una cuestión de salud mental. No obstante, naturalizar estos actos de discriminación no significa obviarlos ni restarles importancia. De ninguna de las maneras. Quizás haya llegado el momento de hablar abiertamente, sin prejuicios ni estereotipos interesados, del hecho de ser aragonés y hablar catalán. Porque muchos aragonesas así somos y así lo sentimos. Y todo eso, sin que nadie nos haya enseñado que esto es así de forma natural y que no hay nada de malo en ello. Al contrario, muchas y muchos hemos tenido que construir y encajar nuestra identidad aragonesa con nuestra lengua catalana de forma autodidacta, vía ensayo y error. En ocasiones, escondiéndonos para evitar preguntas o miradas incómodas y, otras veces, simplemente agachando la cabeza ante actos de discriminación lingüística constantes. Por desgracia, nadie nos ha enseñado a encajar el elemento lingüístico dentro del crisol identitario. Ni nuestros gobiernos, ni nuestros conciudadanos castellanohablantes, ni nuestros vecinos valencianos y catalanes con los que compartimos una historia y una lengua. Huelga decir que estos últimos, en ocasiones, tampoco han facilitado mucho la tarea, sino todo lo contrario. Plantar la bandera lingüística y enarbolarla con proclamas políticas e identitarias en su guerra de trincheras con Madrid, le ha hecho un flaco favor a la lengua catalana, patrimonio común de todos y no solo de algunos.

Pero el hecho de que en Aragón hablemos catalán es una realidad centenaria difícil de esconder, por muchas señales que tachen o arranquen o por mucho LAPAPYP, LAPAO o cualquier otro eufemismo utilizado para evitar decir lo que es: catalán.

Y es que Aragón es un territorio lingüísticamente plural en el que además del castellano, la lengua aragonesa y la lengua catalana han sido y son nuestras lenguas propias desde hace siglos. Y si nadie pone remedio -aunque los vándalos están en ello, tranquilos- podría aventurarme a conjeturar que lo seguirán siendo durante unos cuantos siglos más. De hecho, mucho antes de que la lengua castellana fuera mayoritaria en Aragón y se elevase a icono arquetípico para ser considerado como un buen aragonés, el catalán y el aragonés ya eran nuestras lenguas. Es más, eran las lenguas empleadas no solo en las Cortes Generales de Aragón, sino también por la cancillería real, que las usaba de manera institucional y oficial. Los propios registros de cancillería ya pusieron de manifiesto allá por el siglo XIV el carácter plurilingüe de Aragón, algo que a día de hoy algunas conservamos como un auténtico tesoro y es unos de los gérmenes de la identidad aragonesa.

Llegado a este punto, es inevitable preguntarse qué significa ser aragonés y aragonesa. La respuesta no es fácil. Quizás lo determine el mostrar devoción a la Virgen del Pilar, o admirar el río Ebro a su paso por Zaragoza, o escuchar a Labordeta y La Bullonera, o veranear en los Pirineos -o en el pueblo, o en Salou-, o comer ternasco con rasmia o conocer la famosa y relevante sentencia de Nos, que somos tanto como vos y todos juntos más que vos, os hacemos rey de Aragón, si juráis los fueros y si no, no. Quizás consista en todas esas cosas o en alguna de ellas, pero si ser aragonés significa venerar a la Virgen del Pilar, escuchar mano en pecho a Labordeta y veranear entre Biescas y Salou, seguramente la mayoría de nuestras lectoras no se sientan identificadas con este aragonesismo precocinado y enlatado. O quizás ser aragonesa sea algo más complejo que eso, ¿no?

Lo que subyace detrás del acto vandálico que nos ha servido de pretexto para hablar de lengua catalana e identidad aragonesa, es una concepción identitaria uniforme, rígida e impermeable. Este tipo de concepciones tuvo sentido hasta más allá de la Edad Media y la Edad Moderna como mecanismo de pervivencia y supervivencia social en un entorno hostil. Pero en pleno siglo XXI, con un mundo completamente globalizado e interconectado, mantener una visión identitaria de compartimento estanco es un suicido, como individuos y también como sociedad. Al fin y al cabo, la identidad no es más que una cosmovisión compartida por un grupo social. Esta visión tendrá unos denominadores comunes, pero también tendrá vectores laterales y particulares a algunos subgrupos que no tienen que ser compartidos por todo el grupo social. La identidad debe mantener cierta unidad dentro de la diversidad y debe tener cierto grado de permeabilidad. De lo contrario, la desafección gradual de los grupos que integran valores y principios no comunes a todos estará garantizada. Y todas aquellas acciones, decisiones y actos que por acción u omisión favorezcan una visión rígida y estanca de la identidad como pueblo, lo único que hacen es generar desapego por parte de los grupos sociales situados en la periferia identitaria.

Y en eso, en entender la identidad como algo diverso sin perder la condición de unidad, las aragonesas que tenemos como lengua materna la catalana somos unas expertas. Esto es así porque hemos tenido que desarrollar mecanismos de preservación de la lengua, por un lado, y de sentimiento de pertenencia a Aragón, por otro. Y ambos elementos son vitales. El primero, porque configura parte de nuestra identidad personal y moldea nuestro pensamiento: pensamos con palabras y con un idioma en concreto. Mientras que el segundo nos hace partícipes de una concepción de mundo compartida, generando arraigo, ofreciendo seguridad y proyectando futuro.

Por eso, hacer pedagogía respecto a la cuestión lingüística y sociopolítica aragonesa tiene en el contexto actual una importancia capital. No creo que exagere si digo que la supervivencia de la sociedad aragonesa está en juego. La verdadera soberanía popular de cada pueblo radica en que los elementos principales que sustentan esa cosmovisión compartida del mundo, esa visión común y comunitaria no entren en contradicción con otros elementos identitarios minoritarios. Es prioritario encontrar puntos de unión y eliminar los de fricción con los diferentes elementos que nos identifican como aragonesas y aragoneses para garantizar una identidad con un amplio abanico social y con un alto grado de identificación. Y eso se consigue entendiendo que los procesos y las realidades lingüísticas no predeterminan las identidades. En todo caso, como aragonesas deberíamos reivindicar la lengua catalana como patrimonio aragonés en vez de dejarlo en manos de otros. Si las lenguas hubieran sido igual de importantes que los bienes de Sigena, otro gallo nos cantaría. Pero en las lenguas no hay ruido mediático, no hay emoción visceral, no hay sinrazón ni un enemigo en el que focalizar nuestra ira o nuestra incompetencia para haber tenido cura de parte de nuestra propia identidad.

Siempre ha habido intereses en parte del abanico político, especialmente a la derecha del espectro, que tienden y empujan hacia la uniformidad social. La negación de la multiplicidad de una misma identidad entronca con un sistema capitalista interesadamente uniforme -y neoliberal y de masas, añadiría yo- que conduce hacia el pensamiento único. Este es más fácil de manipular y, por extensión, resulta más sencillo crear opiniones mayoritarias favorables a unos intereses económicos que ostentan una posición de poder respecto al resto de la sociedad. En este contexto, todo lo que sea diversidad, pluralidad o pensamiento divergente va en contra de fomentar un pensamiento único dominante y, por ende, atenta contra los intereses económicos de parte del establishment.

Para nuestra desgracia, el estado español se conformado alrededor de un núcleo central de poder como es Madrid y unas corrientes de contrapoder situadas siempre en la periferia peninsular: Catalunya, Euskadi, Comunitat Valenciana, Navarra, etc. Y en medio de estas fuerzas y juegos de poder nos hemos encontrado las aragonesas y aragoneses. Situados estratégicamente entre diferentes actores y fuerzas, hemos sido utilizados sistemáticamente y de forma muy especial por el estado central como punta de lanza del españolismo más arcaico y caciquil frente a nuestros vecinos catalanes.

Y aunque algunos arrancan carteles, otros debemos y queremos pensar que, a las puertas de unos comicios electorales, cabe esperar de una sociedad sana y democrática como es la aragonesa, que el hecho de valorar las propuestas políticas bajo la óptica del respeto a nuestro patrimonio lingüístico sea algo a tener en cuenta. Aunque nada más lejos de la realidad. Las propuestas a nivel lingüístico son escasas y en todo caso están muy polarizadas. Algún programa (léase: un programa) afronta de forma valiente la conservación y el fomento de nuestro patrimonio lingüístico, llamando a las lenguas por su nombre -aragonés y catalán- e introduciendo la oficialidad dentro del debate político. Otros, lo único que pretenden es demonizar y acabar con el nombre de nuestras lenguas propias. Pero la mayor desgracia es que la mayoría de programas políticos pasan de puntillas u omiten cualquier referencia explícita a las lenguas propias de Aragón, empezando por su denominación.

Mientras en otros territorios con lenguas propias, sin ser estas oficiales como es el caso de Asturies, la utilización de estas se entiende como un valor positivo y de respeto e identificación de la idiosincrasia particular del territorio, en Aragón tendremos que seguir esperando mientras el asunto se debata entre Lambán y Azcón. Y en este escenario, dice mucho más -entiéndase, en sentido negativo- la indiferencia de tus aliados que el propio desprecio de tus adversarios. ¿Y quién quiere enemigos teniendo a Lambán en el Gobierno? Pues eso.

En democracia, el verdadero ejercicio del poder no consiste en imponer tu programa político a través de la fuerza que te han dado las urnas, sino de integrar e incluir en el ejercicio de tu gobierno las diferentes cosmovisiones dentro de la opción política mayoritaria. De lo contrario, se corre el riesgo de que las posiciones políticas minoritarias polaricen su discurso y actúen de forma análoga cuando devengan en posiciones mayoritarias. Este hecho, a medio y largo plazo crea discursos y políticas impositivas, basadas en la fuerza y la estupidez, en vez de políticas dialogadas y consensuadas a partir de la reflexión y la cesión de posiciones. Todo ello, en aras de garantizar de forma efectiva el libre ejercicio de nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas al mayor porcentaje posible de la sociedad. Y Lambán será muchas cosas, pero no es un presidente valiente. Ni tampoco lo será Azcón, si se da el caso.

Pero al César lo que es del César. A lo largo de estos últimos ocho años, dos legislaturas, el Gobierno de Aragón ha contado con una Dirección General de Política Lingüística que, con escasos recursos económicos y materiales y bajo estrecha vigilancia socialista, ha conseguido elevar a rango de “Importante” nuestro patrimonio lingüístico. Ojalá que tras los comicios del domingo, a la lengua catalana y a la aragonesa se les etiquete como “asunto urgente”, porque Aragón se lo merece.

Quizás así, algunas aragonesas no tengamos que abandonar nuestra tierra para ver reconocidos nuestros derechos lingüísticos más básicos.

O quizás así pongamos a Aragón en el centro de interés de nuestras políticas y dejemos a Madrid y Barcelona en nuestra periferia.

Autor/Autora

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de nuestra política de cookies, pincha el enlace para más información.

ACEPTAR
Aviso de cookies