Caos y contundencia en Hongria en a evacuación de refuchiaus ta un campo cerca de Budapest

As autoridatz europeas estudian ixamplar o numero de refuchiaus que son dispuestos a acullir.

Refuchiaus sirios en Libano en 2012. Foto: Wikipedia

https://youtu.be/U3Rhw1GHOyU

As scenas dramaticas continan estando una constant d’a crisi de refuchiaus provenients de Siria. En Hongría plega mils de refuchiaus dende fa días con l’obchectivo de pillar bell tren que los leve enta Austria u Alemanya. A estación de Budapest ha estau zarrada dende fa dos días, pero iste maitín os policías que empachaban o paso s’han retirau y os refuchiaus han entrau en a estación y s’han ficau en os trens que i heba estacionaus. Os responsables d’a estación los han feito baixar dicindo que no saliban trens enta Alemanya.

Antiparte, dos trens cargaus de refuchiaus han saliu, pero s’han aturau en dimpués d’uns minutos ta 10 kilometros de Budapest. Alavez, a policía ha feito baixar a totz d’o tren ta levar-los enta un campo d’acullida de refuchiaus. A mayoría de refuchiaus han feito un poder por escapar d’iste destín inasperau.

O president d’Hongría, Viktor Orban, s’ha reuniu con o president d’o parlamento europeu, Martin Schulz, ta tractar a entrada de refuchiaus que quieren ir t’o centro d’Europa. Orban ha afirmau que no ye problema europeu sino d’Alemanya, “porque totz quieren ir ta iste país y no se quieren estar en Hongría”. O president hongaro tamién ha dito que Schengen yera en periglo porque a crisi d’os refuchiaus ye difuera d’o control d’os liders europeus.

Ixample d’os refuchiaus que quiere acullir a UE

Bruselas estudea que a Unión Europea aculla 120.000 refuchiaus mas a resultas d’a grieu crisi humanitaria que se vive en países en conflicto como Siria, y que ha chenerau un arribada masiva de personas a países como Grecia, Hongría u Alemanya, seguntes ha abanzau “Politico”. O president d’o Consello, Donald Tusk, ha dito que fa falta una “distribución chusta d’a lo menos 100.000 refuchiaus entre os estaus d’a UE” y ha pediu “solidaridat”. De mayo, a CE proposó d’acullir 40.000 refuchiaus a traviés d’un sistema de condutas pero o modelo cheneró ya alavez criticas de qualques países. O president d’a CE, Jean Claude Juncker, podría presentar o suyo plan por os refuchiaus o mierques en un discurso a la Eurocamara.

“Acceptar mas refuchiaus no ye solament important, sino un cenyo de solidaridat“, ha remarcau Donald Tusk, que como Jean-Claude Juncker y o president d’a Eurocamara, Martin Schulz, s’ha reuniu iste chueves en Bruselas con o primer ministro d’Hongría, Viktor Orban. O politico conservador populista ye un d’os mas ubiertament criticos por a plegada de refuchiaus en Europa, y en una intervención dende a capital europea ha pediu a os sirios que s’estén en Turquía y no entren en a UE.

“A nuestra obligación moral ye deixar-les claro que no han de venir-ie, que ye perigloso venir-ie, que no podemos guarenciar que i sían acceptaus. Turquía ye un país seguro, estatz-tos allá. Serbia ye un país seguro, ye millor t’a suya familia, por os suyos fillos, no viengatz aquí”, ha espetau Orban a os refuchiaus, devantando as criticas d’os socios europeus. Hongría ha creyau una cleta esmolada de 175 kilometros ta privar a entrada de refuchiaus.

Sería imperdonable que Europa se dividise entre qui defienden a contención, simbolizada por as cletas hongaras, y os que defienden una obridura total de puertas y finestras ubiertas“, ha asegurau o polaco Donald Tusk. O president d’o Consello tamién ha instau a Orban a reflexionar sobre o suyo cristianismo, que pregona ta chustificar o fren a la entrada d’os recientment plegaus. “A un cristiano no le habría d’importar a raza u a relichión d’as personas con problemas”, ha dito Tusk. O president d’a Eurocamara, l’alemán Martin Schulz, ha pediu a Orban que remere o suyo pasau baixo una dictadura ta entender de qué fuyen os refuchiaus.

“He veniu ta Europa ta que se deixe de criticar a Hongría”, ha defendiu Orban. En a capital d’o suyo país, Budapest, a estación de tren de Keite ye bloquiada por a elevada plegada de refuchiaus sirios que preban de arribar dica Alemanya u atros países europeus, y a qui a policía priva de viachar. Hongría ye, de conchunta con o país chermanico, un d’os quals aculle mas refuchiaus de toda a Unión Europea. Espanya, en cambeo, ye a la coda d’a solidaridat en asilo, o uiteno estau que menos refuchiaus aculle, solament un 1,1% d’os peticionarios en a UE.

Noticia de VilaWeb publicada en Arredol.

Autor/Autora

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de nuestra política de cookies, pincha el enlace para más información.

ACEPTAR
Aviso de cookies